ترانه فرمانده چگوارا اثری زیبا از ناتالی کاردونه با زیرنویس فارسی

امیلیانو زاپاتا: ایستاده مردن بهتر از روی دو زانو زندگی کردن است.

ترانه فرمانده چگوار ارا شما میتوانید به طور رایگان کپی یا دانلود کنید

برای کپی اینجا راکلیک کنید.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

http://video.fffi.se/#307

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...