ترور فعال مدنی وابسته به گروه صدر در بغداد

ترور مرموز فعال مدنی وابسته به گروه صدر در بغداد

یکی از فعالین مدنی وابسته به گروه مقتدا صدر در مرکز بغداد ترور شد. به نوشته العالم وی «حقی اسماعیل العزاوی» از فعالان مدنی وابسته به گروه صدر است که در مرکز بغداد از سوی افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت.
به گزارش رسانه های عراقی، العزاوی که صاحب شرکتی گردشگری بود از جمله فعالان در اعتراضات بغداد بود.
افراد مسلح به کلاشینکف سوار بر یک موتورسیکلت وی را در خودرواش ترور کردند.