ترویج و تبلیغ چندهمسری در رژیم

ابراهیم فیاض، جامعه شناس رژیم گفت: همان‌طور که گفتم فاحشه‌های قم حاصل صیغه‌های خیلی از آقایان است» «این رویه زمینه ساز اشاعه فحشا در جامعه است. همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند فکر می‌کنند که چرا پول درنیاورند. امروز می‌بینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان‌های قم می‌ایستند، آن هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من در قم خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر و مقعنه و حجاب کامل به ماشین چسبیده بود.» افتاب نیوز