تشدید فشار و شکنجه بر زندانیان سیاسی و اعضای خانواده ها و بستگان مجاهدان اشرفی

9738_891636473_nدیکتاتوری آخوندی همزمان با بحران شقه در حاکمیت، فشار و شکنجه بر زندانیان سیاسی و اعضای خانواده ها و بستگان مجاهدان اشرفی را همزمان با خفقان و سرکوب عمومی تشدید کرده است.

زندانی سیاسی زهرا منصوری، که در حال شیمی درمانی برای معالجه بیماری سرطان است، برای بازگشت به زندان احضار شده است. وی تنها سه جلسه از شیمی درمانی را انجام داده و می بایست حداقل ۳تا ۶ جلسه دیگر شیمی درمانی کند.

به گزارش رسیده رژیم آخوندی از اعزام زندانی سیاسی خانم مطهره بهرامی که به خاطر شرایط زندان دچار بیماریهای وخیم از جمله دیسک کمر شده است، به بیمارستان خودداری می کند. وی ۶۲سال دارد و به تشخیص پزشکان باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. دادستانی جنایتکار رژیم با اعزام زندانی سیاسی مطهره بهرامی به بیمارستان مخالفت می کند. همسر و پسر این زندانی سیاسی محسن دانشپورمقدم و احمد دانشپورمقدم که در عاشورای ۸۸ در منزلشان دستگیر شده اند، به اعدام محکوم شده اند. و دوتن دیگر از اقوام آنها به زندانهای سنگین محکوم شده اند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...