تشدید جنگ گرگها – باند خامنه ای: رفسنجانی مواجب بگیر آمریکا

در پی تهاجمات رفسنجانی به خامنه ای ورق پاره کیهان ارگان خامنه ای نیز در یاداشت روزخود رفسنجانی و باندش را «مواجب بگیر»  امریکا لقب داد.

 رفسنجانی در ادامه تهاجمات خود در گفتگو با پایگاه خبری روزنامه حکومتی انتخابخامنه ای را مسئول سوء مدیریتها و وضع خراب اقتصادی کشور خوانده بود و با اشاره به چپاولهای رو شده گفت: «سوء مدیریتها خود را در اتفاقات اخیر نشان می دهد». وی همچنین گفته است: برخی فسادهای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران حالت سری دارد و هنوز رو نشده است.

کیهان که یادداشت روز خود  که به سوز و گداز از رانده شدن نظام از ژنو ۲ و ریختن زهر به حلقوم متحدش در سوریه پرداخته بود نوشت: «آمریکا در ژنو ۲ بد بازی کرد و بازی بزرگ خود را به هم ریخت. خبط استراتژیک آمریکا ۲ لایه داشت.

یک لایه مربوط به جریان مواجب بگیر یا ساده دل و خوش گمان در ایران است که به بهانه «توافق هسته یی ژنو»، طبق مأموریت یا بر اساس خوش باوری مدعی شدند آمریکا از موضع دشمنی با ایران تبدیل به دوست استراتژیک شده است.

دولت آمریکا در حالی که می خواست خشم و عقده ناشی از شکست ۳ساله در نبرد سوریه را خالی کند، به آن جریان مأمور از یک سو و به چیدمان تحلیلی جریان خوش باور از طرف دیگر لگد سختی زد».

به این ترتیب، باند خامنه ای فهرست اتهامات خود به رفسنجانی و باندش را از «رأس آزاد فتنه» «کارگردان پشت صحنه فتنه» «کاسب فتنه» به «جریان مواجب بگیر» و « «ساده، خوش گمان و خوش باور» ارتقاء داد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...