تشدید فشارهای ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی در بند

زندانیان سیاسی زن در اوین تحت فشارهای مختلف

زندانیان سیاسی زن در زندان اوین کماکان تحت فشارهای مختلف روحی و جسمی قرار دارند. این زندانیان در بندی هم اکنون محبوس هستند که سابقاً بنام بند متادون معروف بود. هیچگونه ارتباط تلفنی بیش از یکسال است که توسط این زندانیان با خانواده های خودشان برقرار نمیشود و از محرومیت های مختلفی بلحاظ استقراری در داخل این بند رنج میبرند. یکی از اعضای خانواده این زندانیان میگفت درد و مشکل اصلی این زندانیان اینست که بدون هیچ گناهی دراین زندان محبوس هستند و کسی نیز در این رابطه پاسخگو نیست. مقامات قضاییه رژیم بعضاً با سیاست دادن مرخصی های استعلاجی بشکلی قصد تخفیف فشار بر این زندانیان دارند که شرایط آنان انفجاری نگردد. یکی از نزدیکان این زندانیان میگفت که وضعیت آنان را به مرگ گرفته اند تا به تب راضی باشند و هیچکس نیز پاسخگوی این شرایط نیست.

ضرب و شتم زانیار مرادی بعد از عمل جراحی

زندانی سیاسی زانیار مرادی بعد از عمل جراحی و برگشت به زندان گوهردشت کرج مورد ضرب و شتم پاسداران قرار گرفت.روز شنبه ۲۸ اردیبهشت، زانیار مرادی بعد از عمل جراحی، علیرغم توصیه پزشکان جهت حداقل مداوای پزشکی در بعد از جراحی در بیمارستان، به زندان برگشت داده شد. در بدو ورود، این زندانی سیاسی مورد فحاشی یکی از مقامات زندان بنام دفتری قرار گرفت و توسط دفتری و تعدادی دیگر از پاسداران مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بطوریکه یکی از بخیه های جراحی وی پاره گردید

مأموران این زندانی را با همان وضعیت با داخل بند فرستاده اند. مجددا روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، وی را به قرنطینه زندان گوهردشت برگشت داده اند و تاکنون از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.زندانی سیاسی کرد، زانیار مرادی بدلیل ضرب و شتم و شکنجه های اعمال شده از طرف عناصر اطلاعاتی و سایر دست اندرکاران دچار آسیب دیدگی های مختلف گردید، از جمله ستون فقرات وی نیز میبایستی مورد جراحی قرار گیرد.دست اندرکاران جنایتکار وی را بدون هیچ درمانی مجددا به زندان برگشت داده و حتی مورد ضرب و شتم قرار دادند

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...