تشنج در پارلمان عراق پس از اعتراض به نصب عکسهای خمینی در بغداد

baghdad

نصب پوسترهای خمینی و خامنه‌ای پارلمان عراق را به تشنج کشاند

خبرگزاری‌های داخلی عراق گزارش دادند که پس ازاعتراض گروهی از نماینده گان پارلمان عراق علیه نصب عکسهای خمینی و خامنه ای در شهرهای عراق، جلسه پارلمان عراق روز دوشنبه به تشنج و درگیری کشیده شد.

پوسترهای منقش(بیلبورد) به تصاویر رهبران قبلی و فعلی حکومت اسلامی ایران در روز موسوم به “قدس”، یازدهم مردادماه امسال نصب شده بودند.

در این جلسه حیدر الملا نماینده پارلمان از العراقیه علیه نصب عکسهای خمینی و خامنه ای در پستهای بازرسی و خیابانهای بغداد اعتراض کرد. اعضای ائتلاف وابسته به رژیم آخوندی در این پارلمان به شدت به حیدر الملا اعتراض کردند و کاظم الصیادی یکی از این افراد به حیدر الملا سیلی زد. رئیس پارلمان جلسه را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد.

ابراهیم جعفری از سران ائتلاف وابسته به رژیم آخوندی در عراق، از نصب عکسهای خمینی و خامنه ای در خیابانهای بغداد دفاع کرد. وی ضمن حمله به حیدر الملا نماینده پارلمان عراق که مخالف نصب این عکسهاست، از خامنه ای و خمینی جلاد به عنوان ”مراجع مسلمانان“ نام برد و گفت: «عکسهای چه گوارا در همه جای عراق منتشر شده است چرا به عکس خامنه ای و خمینی اعتراض می شود».

میسون الدملوجی سخنگوی العراقیه ضمن رد سخنان مزدوران رژیم آخوندی در پارلمان عراق، خواستار برچیدن عکسهای خمینی و خامنه ای از خیابانهای بغداد شد. وی گفت: این تصاویر باعث تحریک شهروندان عراقی می شود و حاکمیت عراق را خدشه دار می کند. پارلمان باید نصب تصویر این افراد را در خیابانهای بغداد ممنوع کند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...