تشکل‌های سیاسی کردهای ایران انتخابات آخوندی را تحریم کردند

تشکل‌های سیاسی کردهای ایران روز هفتم اردیبهشت (۲۷ آوریل) در نشست مشترکی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها را تحریم کردند. 

در بیانیه‌ی مشترکی که این گروه‌ها صادرکردند آمده است: «تمامی احزاب سیاسی شرکت کننده در این جلسه تصمیم گرفتند تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۱۹ مه سال جاری (۲۹ اردیبهشت) را تحریم کنند. دلیل این تحریم نیز اهمیت ندادن دولت ایران به درخواست‌های مردم است.»

سایت خبری “کوردستان میدیا” هشتم اردیبهشت متن این بیانیه را منتشر کرد. حزب کومله، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب زحمتکشان، حزب انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، سازمان خبات انقلابی کردستان ایران و کومله حزب کمونیست ایران امضاء کنندگان این بیانیه هستند.

در این بیانیه تاکید شده: «در شرایطی کە احزاب سیاسی اپوزیسیون رژیم در ایران غیرقانونی اعلام شدە‌اند و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، ابراز آزادنه عقیده در سرتاسر ایران جرم انگاشتە می‌شود و ملت کرد از ابتدایی‌ترین حقوق ملی و انسانی خود محروم می‌باشد، این انتخابات به معنای محروم‌کردن شهروندان کرد از حق تعیین سرنوشت خود است و بە عنوان عاملی در راستای تداوم حاکمیت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی در ایران می‌باشد.»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...