تصاویری از بیمارستان مسیح دانشوری ،لعنت بررژیم

تصاویر نگران‌کننده از بیمارستان مسیح دانشوری

محمد معصومیان؛ خبرنگار روزنامه ایران تصاویر نگران‌کننده از بیمارستان مسیح دانشوری منتشر کرده است که نشان می‌دهد مبتلایان به کرونا از کپسول اکسیژن در پارکینگ بیمارستان به دلیل پر شدن تخت‌ها استفاده می‌کنند!