تصاویر – سه نفر در کرج در ملاء عام حلق اویز شدند

بنا به گزارشهای رسیده جلادان رژیم اخوندی سه نفر را صبح امروز، یکشنبه 27 مرداد، در ملاء عام حلق اویز کردند.

این اعدامها همزمان با شروع کار دولت روحانی در سه  منطقه رسالت، کریم اباد و فردیس انجام شد.

وزیر دادگستری دولت وی مصطفی پور محمدی دارای سابقه طولانی در در سرکوب حقوق بشر در ایران است.

تصاویر زیر مربوط به اعدام امروز یکشنبه 27 مرداد در فردیس است

http://galleri.fffi.se/#!album-355

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...