تصویب بودجه ۷۰ میلیارد تومانی از سوی دولت آخوند روحانی برای ساختن زندانهای جدید در ایران

زندانبا توجه به شرایط وخیم اقتصادی مردم ایران و تورمهای روز افزون از یکسوی و از سوی دیگر زمزمه های بالا بردن قیمت بنزین، سوخت، برق، آب، گاز و ….. و فشارهای کمر شکن اقتصادی بر مردم ایران، نظام پلید جمهوری اسلامی مستمرا هزینه های دستگاههای سرکوب خود را گسترش می دهد. در یک قلم در بودجه سال ۱۳۹۳ دولت آخوند روحانی بودجه های وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بشدت افزایش یافته است.
در همین حال روزنامه خراسان خبر از تصویب بودجه ۷۰ میلیاردتومانی برای ساختن و توسعه زندانهای کشور را در طول روزهای گذشته در هیئت دولت آخوند روحانی، را اعلام کرد.

روزنامه خراسان این خبر ضد مردمی را به این شکل اعلام نمود: « بر اساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری، هیئت دولت طی روزهای اخیر مصوب کرده است که مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای بازسازی، بهسازی و ایمن سازی هفت اردوگاه زندانیان به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار بگیرد.»

لازم به ذکر است که طبق آمار حکومتی بیش از دویست و پنجاه هزار زندانی در زندانهای رژیم وجود دارد.این در حالی است که نظام پلید جمهوری اسلامی هیچ گاه آمار واقعی زندانیان را ارائه نداده است. اما با این وجود حکومت رو به سقوط ولایت فقیه در وحشت از قیامهای پیش رو، به نقل از رونامه خراسان قرار است « به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه» زندانهای کشور را افزایش دهد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...