تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. البته مجلس تحفظاتی را در تصویب محفوظ داشته که این تحفظات خوب است ولی ضمانت اجرائی ندارد.
وی افزود: با قید شروطی که فلسفه شکل‌گیری کنوانسیون پالرمو بر آن استوار است نمی‌توان از سد تفسیری که آنها از تروریسم دارند عبور کرد. این کنوانسیون یک فراخوان بین‌المللی برای مبارزه با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران است، زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می‌دانند. گذاشتن این شروط در پذیرش کنوانسیون هیچ فایده‌ای ندارد و آنها کار خود را می‌کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: امضا این قرارداد به مثابه خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه تروریست‌هایی چون داعش، منافقین و … است. این یعنی بی دفاع کردن کشور در برابر دشمنان قسم خورده نظام.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...