تظاهرات بازاریان مشهد +فیلم

بازاریان مشهد پس از اعتصاب دو روزه بازار کفاشان تهران، اقدام به اعتصاب و تظاهرات کردند
این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که نیروهای انتظامی حضور گسترده و پررنگی در سطح شهر داشتند.

اعتصاب بازار مشهد در پی دو روز اعتصاب بازار کفاشان تهران که در آن شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی، سرداده شد، نشان‌دهنده استمرار و گسترش اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران است.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...