تظاهرات بازاریان مشهد +فیلم

بازاریان مشهد پس از اعتصاب دو روزه بازار کفاشان تهران، اقدام به اعتصاب و تظاهرات کردند
این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که نیروهای انتظامی حضور گسترده و پررنگی در سطح شهر داشتند.

اعتصاب بازار مشهد در پی دو روز اعتصاب بازار کفاشان تهران که در آن شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی، سرداده شد، نشان‌دهنده استمرار و گسترش اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران است.