تظاهرات درحمایت از مردم و مقاومت ایران در واشینگتن

در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی‌ستان باشید.

روز جمعه، 21 ژوئن، برابر با 31 خرداد، تظاهرات بزرگ ایرانیان در واشینگتن برپا میشود. اتحاد انجمنها برای ایران آزاد در تظاهرات شرکت میکند و از همه ایرانیان آزاده درخواست میکند که با توان در این گردهمائی مهم شرکت کنند.

آین تظاهرات از سلسله تظاهراتی است که انجمنها و تشکلهای هوادار سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در کشورهای مختلف برنامه ریزی کرده اند. این گردهمآئی ها در پی پیام آقای مسعود رجوی سازماندهی شده است.

از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردم‌مان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابان‌ها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه‌های پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن گویا و شایان تقدیر است.

شنبه گذشته هزاران نفر از هموطنان آزاده و هواداران مقاومت در بروکسل گرد هم آمده تا از خواسته های مردم ایران برای تغییر حمایت کنند.

روز شنبه 21 جولای تظاهراتی از همین سلسله تظاهرات در استکهلم، سوئد، برگزار خواهد شد. اطلاعات در این مورد در اینده منتشر خواهد شد.