تظاهرات در بروکسل در حمایت از مردم و مقاومت

امروز، شنبه 15 ژوئن، تظاهراتی بزرگی با شرکت هزاران نفر از هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.

در این تظاهرات که یکی از سلسله تظاهراتهای برنامه ریزی شده در اروپا و آمریکا میباشد، شرکت کنندگان پشتیبانی خود را از شورای ملی مقاومت اعلام داشته و از خواست مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت کردند.

شرکت کنندگان که از نقاط مختلف اروپا جمع شده بودند از دولتهای اروپائی و اتحادیه اروپا خواستار شدند که از سیاست مماشات با رژیم قرون وسطائی حاکم بر ایران دست برداشته و شورای ملی مقاومت را به عنوان جایگزین رژیم کنونی به رسمیت بنشانند.

سخنرانان این گردهمآئی بزرگ ضمن مرور تاریخ سرکوب، تروریست و بحران آفرینی رژیم در منطقه، تنها راه خروج از بحرانهای موجود منطقه نفی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم برآورد کردند.

خانم مریم رجوی طی یک پیام ویدئوئی به شرکت کنندگان گفت: “آزادی به‌دست نمی‌آید؛ مگر آن‌که صفی از زنان و مردان از خود گذشته‌، با عزمی استوار و بدون چشمداشت به ‌هر گونه منفعت شخصی پای آن بایستند و مقاومت کنند”.

وی در مورد اوضاع رژیم گفت: رژیم پوسیده ولایت فقیه در محاصره یک جامعه به‌شدت معترض و به‌ستوه آمده .است. کار به آنجا رسیده که مانند اواخر رژیم شاه، نمایندگان مجلس ارتجاع، پشت سر هم در مجلس همین رژیم «زنگ خطر» را به صدا در می‌آورند و نسبت به فاجعه‌یی که در تقدیر رژیمشان است، هشدار می‌دهند.
بی‌تعارف به رئیس‌جمهور همین رژیم می‌گویند اگر راست می‌گویی فقط یک ماه در «خورد و خوراک» مثل مردم زندگی کن تا ببینیم می‌توانی دوام بیاوری؟!
کار به آنجا رسیده که مانند اواخر رژیم شاه، نمایندگان مجلس ارتجاع، پشت سر هم در مجلس همین رژیم «زنگ خطر» را به صدا در می‌آورند و نسبت به فاجعه‌یی که در تقدیر رژیمشان است، هشدار می‌دهند.

توطئه‌های تروریستی در کشورهای اروپایی و بمب‌گذاری رژیم در آلبانی و فرانسه،‌ همچنین دستگیری مزدوران و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و اخراج چهار دیپلمات-تروریست دیگر در یک‌سال گذشته،‌ اثبات افشاگریهای مکرر مقاومت ایران بود که سفارت‌خانه‌های این رژیم در اروپا مراکز طراحی و اجرای توطئه‌های جنایتکارانه است.
ما خواستار محاکمه هر چه سریع‌تر دیپلمات تروریست دستگیر شده در بلژیک هستیم. این حق پناهندگان ایرانی است که از جزییات توطئه‌های تروریستی آخوندها در خارج کشور مطلع باشند و لازمه ممانعت از تکرار چنین حوادثی است.
اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم که دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند.
سران این رژیم باید در دادگاه بین‌المللی پاسخگوی جنایت‌هایشان در حق مردم ایران و به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی باشند.

هفته آینده در وز جمعه، 21 ژوئن، تظاهرات مشابهی در واشنگتن، در آمریکا برگزار خواهد شد.