تظاهرات ضد حکومتی در اصفهان

جوانان اصفهان نیز امشب به خیابانها ریختند و خشم و نفرت خود از رژیم آخوندی را فریاد کردند. انبوه جمعیت در اصفهان شعار می دادند «نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب». جوانان سرود یار دبستانی را سر دادند و رودرروی مزدوران و لباس شخصی های رژیم که قصد دخالت در این حرکت را داشتند شعار دادند، بسیجی حیا کن مملکت را رها کن.
بر اساس اخرین گزارشها نیروهای سرکوب گر از گاراشک اور برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان استفاده میکند.
قبلا نیز گزارش شده بود که در تهران، کرج، همدان نیز تظاهرات مشابهی انجام شده که هنوز در پاره از قسمتهای این شهرها ادامه دارد.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...