تظاهرات غارت‌شدگان در اهواز و درگیری با مأموران سرکوبگر + فیلم

روز چهارشنبه 26مهر غارت‌شدگان آرمان وحدت در اهواز در مقابل استانداری رژیم در این شهر تظاهرات کردند و شعارهای ضدحکومتی سردادند.

مأموران سرکوبگر تعدادی از گوشیهای موبایل تظاهرکنندگان اهوازی را ضبط کردند و تعدادی را شکستند تا مانع فیلم‌برداری شوند اما تظاهرکنندگان فیلمهای متعددی برای سیمای آزادی ارسال کردند.

شعار تظاهرات کنندگان:
مرگ بر دولت بی‌غیرت
صل علی محمد اشک خدا درآمد
ما بچه‌های جنگیم بجنگ تا بجنگیم
هیهات منا الذله
دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی
پول ما را کی برده دستهای پشت پرده
دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی.