تظاهرات مردم در رشت

تظاهرات جوانان در رشت-آرشیو

روز پنجشنبه ۲۱دی مردم به جان آمده رشت تظاهراتی را علیه دیکتاتوری آخوندی در خیابان مطهری، سه راه حاجی آباد برگزار کردند. رژیم آخوندی برای جلوگیری از این تظاهرات نیروهای سرکوبگر خود را به محل اعزام کرد. حوالی ساعت 19و 50دقیقه، یکی از جوانان قیام‌کننده که با مأموران انتطامی درگیر شده بود دستگیر گردید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...