تظاهرات هزاران تن از مردم سقز علیه اعدام زندانیان سیاسی

بر اساس گزارشهای دریافتی، عصر چهارشنبه ۱۵آبانماه، هزاران تن از مردم سقز در استان کردستان تظاهراتی در خیابانهای این شهر برگزار کردند و با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور به اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم ضدبشری آخوندی اعتراض کردند.

این تظاهرات که از ساعت ۱۶شروع شده بود تا ساعت ۲۲ ادامه داشت. . نیروهای ضدشورش در وحشت از گسترش تظاهرات مردم سقز به تظاهر کنندگان حمله کردند و تعداد زیادی از تظاهر کنندگان را دستگیر کردند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...