تظاهرات هزاران نفر از مردم اصفهان بر علیه اسید پاشی ها + عکسهای تظاهرات

هزاران نفر از مردم شهر اصفهان در اعتراض به اسید پاشی های حکومتی بر علیه دختران این شهر، از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 30 مهر 1393 در مقابل دادگستری اصفهان دست به تظاهراتی اعتراضی زدند.

اصفهان5

تظاهر کنندگان خشمگین به سردادن شعارهایی بر علیه حاکمیت مبادرت کردند.

 

اصفهان3
تظاهر کنندگان از جمله شعار می داند:

بسیجی داعشی، ننگت باد ننگت باد

مرگ بر اسید پاش

ننگ ماست ننگ ماست، مجلس شورای ما

توپ تانک فشفشه…. حجاب زوری نمی‌شه

امام جمعه، استعفا استعفا
اصفهان1

نیروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟
هوا اسیدی شده، پلیس فراری شده
تا امنیت نباشه، ایران خودش داعشه

اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست
ای خواهر قربانی، درقلب ما می‌مانی
این سکوت، حمایت از داعش است

زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مد شدهاصفهان
امنیت، آزادی، حق مسلم ماست
وزیر اطلاعات، خجالت خجالت
سهیلای بی‌گناه، حمایتت می‌کنیم
ای کم‌تر از داعشی، اسید به ما می‌پاشی
پلیس سیب‌زمینی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم

با حجاب بی حجاب، اسیدپاشی نمی‌خوایم
حجاب به زور نمی‌شه، ایران عراق نمی‌شه
لایحه‌ی امر به معروف نمی‌خوایم
اسیدپاش مزدوره …امنیت از ما دورهاصفهان7
دادستان حیا کن… صندلیتو رها کن

 

داعشی ایرانی….قصاص باید گردد
اسیدپاش اسیدپاش… اعدام باید گردد
ما این جا می‌شینیم…. تا که جواب بگیریم

 

امنیت، آزادی، حق مسلم ماستاصفهان2
نترسید نترسید…. ما همه با هم هستیم
صدا سیما بی غیرت….حمایت حمایت

ای دختر ایرانی…. حمایتت می‌کنیم

مرگ بر افراطی
دونستن حقیقت…. حق مسلم ماست
مرگ بر تروریست اسیدپاش
دوربین برو گم شو، دوربین برو گم شو
عکس می‌گیرین که چی بشه؟ ….امنیت باید تامین بشه
بر روی پلاکاردهای تظاهر کنندگان جملات زیر نوشته شده بود:
با اسید صورتم را می‌توانید بگیرید اما افکارم را نه
اجازه ندهیم جنایت علیه زنان با اسم دین و اسلام قانونی شوداصفهان8

 

در میان تظاهر کنندگان چند تن از بانوان دیده می شدند که به شکل سمبلیک برای نشان دادن عدم وجود امنیت برای دختران و زنان، کلاه کاسکت موتور سواری به سر کرده بودند.

در پی اعتراضها و شعار دادن های مردم، یک زن حکومتی به نمایندگی از داستان شروع به حرف زدن می کند و می گوید:متاسفانه دادستان گفته اند که در جلسه اند.

تظاهر کنندگان با شنیدن این حرف شروع به  هو کردن، می کنند  و شعار می دهند: دادستان حیا کن، جلسه رو رها کن

پس مدتی برای دادستان میکروفون و آمپلی‌فایرآماده کرده و محمد رضا حبیبی جنایتکار، دادستان اصفهان به صحنه آمده و مردم وی را هو می کنند. او می گوید: با هو کردن و شعار دادن فک نکنم اتفاقی بیفتد!
طی سخنرانی دادستان رژیم یک نفر از پنجره‌ی دادگستری شروع به فیلم گرفتن از مردم می کند و تظاهر کنندگان خشمگین به سمتش دست تکون داده و وی را هو کرده و خطاب به وی فریاد می زنند: بی‌غیرت، بی‌غیرت.

زمانی که دادستان جنایتکار رژیم می گوید: کار داره به جد دنبال می‌شه. اما ماهیت کار زمان‌بره و شایداصفهان6
سه روز، پنج روز، ده روز طول بکشد؛ مردم فریاد می زنند: دادستان بی‌عرضه، الان شده سه هفته

 

دادستان رژیم سپس ادامه می دهد: دو نفر مورد اصابت اسید قرار گرفتند. دو نفر دیگه هم اسید نبوده مایع دیگری بوده است. این حرفهای دادستان جنایتکار مردم را به خشم آورده و معترضین ضمن هو کردن دادستان فریاد می زنند: دروغ‌گو، دروغ‌گو…..مرگ بر دروغگو، مرگ بر دروغگو


وقتی که حبیبی می گوید: کاملاا وضعت تحت کنترل است و غالب جوی که ایجاد شده تبلیغات منفیه؛ مردم مجددا وی را هو کرده و می گویند: صورت دخترت بود، بازم شعار همین بود؟اصفهان4