تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه در یازدهمین روز اعتصاب

کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز پنجشنبه ۲۴آبان ۹۷، اعتراض خود را به میان مردم کشاندند و به بازار شوش رفتند و شعار دادند:

نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد
مردم شوش حمایت حمایت
نترسید نترسید ما همه باهم هستیم
فولاد هفت‌تپه پیوندتان مبارک
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز – روز خداست امروز