تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه در یازدهمین روز اعتصاب

کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز پنجشنبه ۲۴آبان ۹۷، اعتراض خود را به میان مردم کشاندند و به بازار شوش رفتند و شعار دادند:

نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد
مردم شوش حمایت حمایت
نترسید نترسید ما همه باهم هستیم
فولاد هفت‌تپه پیوندتان مبارک
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز – روز خداست امروز

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...