تظاهرکنندگان عراقی بازی فوتبال را در میدان تحریر دیدند

معترضان عراقی در میدان التحریر بغداد، بازی را تماشا كردند

بازیكنان عراقی منجمله، صفا هادی،  پس از زدن گل اول عراق به سبک معترضان ماسک به صورت زدند!گروه بین‌الملل: دیدار تیم های ملی ایران و عراق، تحت تاثیر اعتراضات عراقی‌ها علیه حكومت این كشور قرار داشت و هزاران معترض، در میدان التحریر بغداد از طریق نمایش‌گرهای بزرگ شاهد بازی ایران و عراق بودند. از سوی دیگر برخی از بازیكنان عراقی منجمله، صفا هادی،  پس از زدن گل اول عراق به سبک معترضان ماسک به صورت زدند! تماشاگران عراقی در طول بازی، یكصدا شعار بالروح، بالدم، نفدیك عراق(خون و جانمان فدای عراق) سر می دادند. بهارنیوز