تعداد دانشگاه‌های ایران از چین هم بیشتر است

تعداد دانشگاه‌های ایران از چین هم بیشتر است

مختار جلالی امروز دوشنبه 22 مهرماه در مراسم بهره برداری از طرح توسعه مرکز علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرج اظهار کرد: تعداد مراکز آموزش عالی ایران پنج برابر کشورهای توسعه یافته است، ما از کشور چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت هم مراکز آموزش عالی بیشتری داریم و با این اوصاف باید گفت از نظر تعداد این مراکز کمبودی نداریم و این یک افتخار است. ایسنا