تعطیلی همه مدارس مشهد به دلیل آلودگی هوا

مهر نوشت: مطابق تصمیم کارگروه اضطرار کاهش آلاینده های مشهد

به دلیل آلودگی هوا همه مقاطع تحصیلی مشهد شنبه تعطیل اعلام شد.

همچنین ادارات با دو ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...