تعطیلی 38مغازه در اصفهان، بدلیل لباسهای ساختار شکن

سرکرده پلیس اصفهان،  محمد حسن اسماعیلی  با اشاره به پلمب 38 واحد صنفی فروش لباس های نامتعارف گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با ترویج فرهنگ بد پوششی طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی پوشاک زنانه و مردانه در شهر اصفهان اجرا شد.
وی اظهار داشت: در این طرح مأموران پلیس 867 واحد صنفی بازدید کردند که در پایان تعداد 38 واحد صنفی مردانه و زنانه به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و فروش لباس های نامتعارف با دستور مقام قضائی پلمب شدند.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...