تغییر فرمانده سپاه پاسداران چه پیامی دارد؟

سوابق پاسدار سلامی:  در طول دوران جنگ در کردستان در اوایل انقلاب یکی از قاتلان و سرکوبگران مردم کردستان بوده است و در ر لشکرهای ۲۵  ضدکربلا، ۱۴  ضدامام حسین و قرارگاه دریایی نوح حضور داشته‌است.

وی  مؤسس و فرمانده دوره  جنگ ضد میهنی  از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ بوده و از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۴ در سمت معاون عملیات ستاد مشترک سپاه اشتغال به خدمت داشته‌است.

پاسدار سلامی در 2اردیبهشت  ۱۳۹۸ از طرف  خامنه ای با ارتقا درجه در جنایت و کشتار و سرکوب مردم به رتبه سرلشگری و به سمت سرکرده  کل سپاه پاسداران ضد ایرانی منصوب شد.

سرکردگان و جنایتکاران رژیم وی را به القابی همچون  دانشمندی برجسته با تحصیلات عالی فنی و نظامی، مسلط به معارف دینی، حافظ کل قرآن و  انسانی استثنائی خوانده اند. !!!!

علت اصلی این تغییر را باید در قرار دادن نام سپاه در لیست سیاه امریکا و   اذعان به  ترس، بریدگی و ریزش نیرو در سپاه دانست بطورری که خود مطبوعات رژیم نیر به این واقعیت اشاره کرده اند و  سایت تابناک نوشته است:   این انتصاب  با توجه به  روحیات و نگاه استراتژیک دو فرمانده سابق و فعلی، اینگونه تحلیل شده است که این تغییر نشان دهنده این است که بعد از این مواضع سپاه در منطقه سخت تر نسبت به گذشته خواهد شد و گام های جدی تری در این زمینه در صورت عملی کردن تصمیم آمریکا علیه سپاهیان انقلاب اسلامی برداشته می شود.