تقویم تاریخ – ۲۸ اردیبهشت ۷۶۸: مرگ جلال‌الدین میرانشاه

بر‌اساس برخی اسناد تاریخی روز ۲۸ اردیبهشت سال ۷۶۸ شمسی (۱۸ مه سال ۱۳۸۹ میلادی) جلال الدین میرانشاه پسر امیر تیمورگورگانی (تیمورلنگ) به‌دست قرایوسف ترکمان کشته شد.

میرانشاه فرزند سوم تیمور گورکانی بود که مدت سه سال سلطنت کرد. وی در کشتارها و قتل عامهای نیشابور و سایر شهرهای خراسان همکار پدرش بود. ویرانی شهر توس نیز توسط وی صورت گرفت.

میرانشاه در آخر عمر دچار اختلال حواس شده بود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...