تقویم تاریخ – ۲۹ اردیبهشت ۱۲۸۵: تولد محمد مصدق

 

دکتر محمد مصدق، بانى ملى شدن نفت ایران، در۲۹ اردیبهشت ۱۲۸۵ تهران به دنیا آمد. دولت مصدق با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در همکاری استبداد سلطنتی با دولتهای آمریکا و انگلیس و ارتجاع مذهبی، ساقط و خود او پس از سه سال زندان تا پایان عمر به حالت تبعید mosadegh

در روستاى احمدآباد تحت نظر بسر برد.

دکتر مصدق تبعید خود در احمد آباد را غیر قانونی اعلام کرده بود زیرا حکم قضایی بر تبعید او وجود نداشت. دکتر مصدق پیش از نخست وزیری بارها به نمایندگى تهران در مجلس انتخاب شده بود. وی برای نخستین بار از شهر اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود.

او در دانشگاه تهران حقوق نیز تدریس می کرد. دکتر محمد مصدق، دشمن استبداد و استعمار، در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در احمد آباد برای همیشه خاموش شد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...