تقویم تاریخ – ۳خرداد۱۳۵۰: شهادت امیرپرویز پویان

امیر پرویز پویانروز سوم خرداد سال ۱۳۵۰ امیر پرویز پویان، از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق، به‌ همراه دو تن از یارانش، طی یک درگیری مسلحانه باماموران ساواک شاه به‌شهادت رسیدند.

پویان یکی از چهره‌های جنبش انقلابی مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه بود. پویان در شرایطی که عافیت‌جویان و فرصت‌طلبان در وحشت از دیکتاتوری پلیسی رژیم شاه و برای حفظ زندگی خود به‌ توجیهات تسلیم‌طلبانه برای گریز از مبارزه انقلابی پرداخته بودند، برضرورت مبارزه انقلابی علیه حکومت شاه تاکید می‌کرد.

جزوه‌‌‌‌‌‌‌ معروف «رد تئوری بقا» از آثار امیرپرویز پویان است.

پویان سرانجام خود دراین‌ راه طی نبردی بشهادت رسید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...