تلاش برای حذف مطهری از هیئت رئیسه مجلس

با نزدیک شدن به موعد انتخاب هیئت رئیسه جدید برای سال دوم مجلس دهم، خبر از تلاش‌های می‌رسد که مهم‌ترین هدف آن حذف علی مطهری از مسند نایب رئیسی مجلس عنوان می‌شود.

در حال حاضر مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و از شخصیت‌های مطرح اصلاح‌طلب نایب رئیس اول،  و علی مطهری، نماینده تهران و مورد حمایت این جناح نایب رئیس دوم مجلس دهم هستند.

اصول‌گرایان افراطی وابسته به جبهه پایداری گرچه در مجلس دهم اقلیت ناچیزی دارند با جلب حمایت برخی از نمایندگان محافظه‌کار موفق شدند دو عضو خود را به عنوان دبیر وارد هیئت رئیسه کنند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...