تهدیدهای خامنه ای به کارهای تروریستی بیشتر از روی درماندگی و استیصال

خامنه ای در دیدار با کارگران دستچین شده خود از ا نجا که به طور بی محتوای قبلا گفته بود که  امسال، سال «رونق تولید» است مجبور به پرت و پلاگویی  هایی شد و گفت: هرچند تحریم ها در برخی موارد زمینه‌ساز بروز مشکلات می‌شوند اگر با آنها مقابله صحیح و منطقی شود، به نفع کشور خواهد بود.

وی که به شدت از اقدامات امریکا نگران و عصبانی بود خطاب به امریکا اعلام کر: بدانید دشمنی‌های شما بی‌پاسخ نخواهد ماند و ملت ایران، ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند.

وی که فلاکت و بدبختی مردم ایران را در طی 40سال   حکومت جمهوری اخوندی بخوبی میداند با بیشرمی هر چه بیشتر اعلام کرد: «رفاه ملت» و «رشد اقتصادی، فناوری و علمی» را در کنار «معنویت و پیشرفت اخلاقی»، از اهداف اصلی نظام اسلامی است و تحقق این اهداف به کار و تلاش مستمر نیاز دارد.

وی همچنین به توسعه طلبی رژیم و تروریسم که یکی از پایه های  اصلی حکومت این رژیم است اشاره کرد و گفت: هدف از بیان گام دوم این بود که باید با همان انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد مستکبران خارج کرد به حرکت پرشور برای رسیدن به قله‌های بلند پیشرفت و عزت ادامه داد. تابناک