تهدید و شادمانی پاسدار اسماعیل کوثری از جنایت داعش در فرانسه

پاسدار اسماعیل کوثریرئیس کمیته دفاعیی مجلس آخوندی با ابراز شادمانی درباره حمله تروریستی فرانسه گفت: ”فرانسه باد کاشت توفان درو کرد.“ ودیگر
وی همچنین به تهدید تروریستی دیگر کشورها پرداخت و گفت: ”این حوادث در انتظار آمریکا، ترکیه و عربستان نیز هست.“

 این عضو مجلس ارتجاع  روز شنبه 23آبان در گفتگو با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم با وقاحت گفت:” به دولت فرانسه توصیه می‌کنیم اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریستهای داعش تأمین کنند، می‌تواند این مهم را به مستشاران نظامی ایران که اکنون در سوریه و عراق در حال مبارزه با داعش هستند، بسپارند.“

 مستشاران نظامی رژیم همان پاسداران جنایت‌پیشه نیروی تروریستی قدس هستند که مشغول کشتار مردم سوریه و عراق هستند و این روزها دهها تن از تابوتهای آنها از سوریه به ایران برگشته است.