توضیح فاز سرنگونی، ریسمان ولایت قطع شده است

سیاستهای کلی به قانون تبدیل نمی‌شود/میخواهند ریسمان ولایت قطع شود

بیچاره عقب ماندگانی که نمیدانند جلوی تکامل را نمیشود گرفت و سرنگونی محقق خواهد شد. اگر یادتان باشد تا همین چند سال پیش، ولی فقیه جهان!!!! که حکم و یا فتوایی میداد، تعدادی هر چند نه زیاد اما میتوانست مزدوران خودش را در کشورهای مختلف بسیج کند و به صحنه بیاورد، حالا امروز نه تنها در صحنه بین المللی و جهانی کسی به حرفش گوش نمیدهد، بلکه به اذعان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامش، محسن رضایی، کسی در داخل ایران هم حرفهای او را گوش نمیدهد و به بازی نمیگیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: “می‌خواهند ریسمان ولایت که باید از بالا به پایین جاری شود را قطع کنند، به همین دلیل است که سیاست‌های کلی در این کشور به قانون و برنامه تبدیل نمی‌شود.”

به نوشته مهر وی گفت:” وزیران دولت آینده باید از نسل سومی‌های انقلاب باشند، نظام‌های سیاسی اگر بخواهند پایدار بمانند باید به قواعدی پایبند باشند که یکی از این قواعد، انتقال به موقع مسئولیت‌ها از نسلی به نسل دیگر است.”

وی ادامه داد: یکی از خلاءهایی که ما دیر متوجه آن شدیم، انتقال بین نسلی است. انتقال به موقع مسئولیت‌ها از نسلی به نسل دیگر است. این انتقال مسئولیت‌ها از نسلی به نسل دیگر هم باید به‌موقع صورت بگیرد و هم باید با کارآمدی همراه باشد اگر دیر شود آسیب‌های را وارد نظام می‌کند که این آسیب‌ها کل نظام را متزلزل کند و اگر به صورت ناکارآمد انتقال مسوولیت‌ها صورت بگیرد آسیب‌های خود را خواهد داشت.”

رضایی گفت: ” بنابراین ما یک ولی داریم و یک ولایت. می‌خواهند ریسمان ولایت که باید از بالا به پایین جاری شود را قطع کنند، به همین دلیل است که سیاست‌های کلی در این کشور به قانون و برنامه تبدیل نمی‌شود و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اجرا نمی‌شود.”