تيراندازي نيروهاي سركوبگر به روي مردم معترض در دزفول

امروز شنبه در تظاهرات و درگيريها بين نيروهاي سركوبگر و مردم و جوانان دلير دزفول شماري از مردم به شدت مضروب و مجروح و بازداشت شدند. نيروهاي سركوبگر در بسياري از مناطق دزفول از جمله كوي مدرس به روي مردم آتش گشودند و مردم نيز از روي پشت بامها به مقابله با نيروهاي سركوبگر پرداخته و با آنها درگير شده اند. صداي تيراندازي از نقاط مختلف شهر به گوش مي رسد.

رژيم همچنين شماري از اوباشان خود را با چاقو و قمه به ميان مردم معترض فرستاده تا به اين ترتيب آنها را پراكنده سازد. شمار بازداشت شدگان صدها تن ارزيابي مي‌شود.

روز گذشته لباس شخصي هاباگرفتن عكس وفيلم تظاهركنندگان را شناسايي وبا يورش شبانه آنها رادستگيروبه نقطه نامعلومي منتقل كردند. بسياري از بازداشتها درمنطقه بختياري نشين ولي آبادنقاره دزفول صورت گرفته است.

وزارت اطلاعات با ارسال گسترده پيامكهاي تلفني از مردم خواسته است كه در تظاهرات ضد حكومتي شركت نكنند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26بهمن1392 (15فوريه2014)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...