تیراندازی نیروهای سرکوبگر به روی مردم معترض در دزفول

امروز شنبه در تظاهرات و درگیریها بین نیروهای سرکوبگر و مردم و جوانان دلیر دزفول شماری از مردم به شدت مضروب و مجروح و بازداشت شدند. نیروهای سرکوبگر در بسیاری از مناطق دزفول از جمله کوی مدرس به روی مردم آتش گشودند و مردم نیز از روی پشت بامها به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداخته و با آنها درگیر شده اند. صدای تیراندازی از نقاط مختلف شهر به گوش می رسد.

رژیم همچنین شماری از اوباشان خود را با چاقو و قمه به میان مردم معترض فرستاده تا به این ترتیب آنها را پراکنده سازد. شمار بازداشت شدگان صدها تن ارزیابی می‌شود.

روز گذشته لباس شخصی هاباگرفتن عکس وفیلم تظاهرکنندگان را شناسایی وبا یورش شبانه آنها رادستگیروبه نقطه نامعلومی منتقل کردند. بسیاری از بازداشتها درمنطقه بختیاری نشین ولی آبادنقاره دزفول صورت گرفته است.

وزارت اطلاعات با ارسال گسترده پیامکهای تلفنی از مردم خواسته است که در تظاهرات ضد حکومتی شرکت نکنند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶بهمن۱۳۹۲ (۱۵فوریه۲۰۱۴)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...