ثبات سیاسی و امنیت ایران موجب ارتقاء رتبه ریسک اعتباری شد

محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در مورخه 7 بهمن 1396 در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما در زمینه دلایل بهبود رتبه ایران گفت: ثبات سیاسی و امنیت موجب ارتقاء رتبه ریسک اعتباری ایران از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده است. وی افزود: در حالی که در مقطعی رتبه ریسک اعتباری کشورمان به 7 و بدترین رتبه رسید، اما در سال 2017 این جایگاه به 6 و در چند روز گذشته به 5 ارتقاء یافته است. خزاعی گفت: در چند ماه آینده نیز تلاش می کنیم رتبه ایران بهتر شود.

البته در این میان نباید از همکاری های صورت گرفته فی مابین سازمان سرمایه گذاری اقتصادی ایران با وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) و صندوق ضمانت صادرات در دو سال اخیر به سادگی گذشت. این سه نهاد با همکاری یکدیگر اقداماتی را در دو سال اخیر برای بهبود رتبه اعتباری کشورمان آغاز نمودند که نتیجه آن بهبود رتبه اعتباری ایران بوده است.

از آنجا که رتبه بندی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تاثیر بسیار زیادی بر تعاملات اقتصادی کشورها دارد، امیدواریم که علیرغم فشارهای برخی قدرت های بزرگ به گفته خزاعی رتبه اعتباری ایران در ماه های آینده بهبود یابد.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...