جان زندانی سیاسی گلرخ ایرایی پس از اغما در معرض تهدید

بر اساس گزارشهای دریافتی زندانی سیاسی گلرخ ایرایی پس 60روز اعتصاب دچار تشنج شده و به اغما رفته و جان وی در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارشتها پس از انتقال وی به زندان قرچک اکنون وی در بیمارستانی در نزدیکی ورامین بستری شده است.

 گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در ۴بهمن ماه 96، به دلیل بینانیه ای که از سوی این زندانی منتشر و به بیرون زندان فرستاده شده بود  به دستور حاجی مرادی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۶بهمن 96 اعتصاب غذا  خود را  آغاز کرد. وی در اعتراض به انتقال غیرقانونی همراه با ضرب‌وشتم  خود و  آتنا دائمی از زندان اوین به قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زد.

 در حال حاضر این دو زندانی سیاسی در بند مادران زندان قرچک به‌سر می‌برند. گفته می‌شود «حدود ۲۰کودک در این بند در کنار مادرانشان زندانی هستند، تعدادی هم زن باردار در بند است. زنان با جرم‌های سنگین در بند هستند و تفکیک جرایمی صورت نگرفته است.  وضعیت بهداشتی و امنیتی بند به‌شدت وخیم است.»

گلرخ ایرایی سوم بهمن ۹۵از سوی مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و برای اجرای حکم ۶سال حبس به زندان اوین منتقل شد.