جلوگیری از دوچرخه سواری زنان در یزد به فتوای خامنه ای+ فیلم

پلیس یزد چند زن دوچرخه سوار را در خیابان متوقف می‌کند و مانع از ادامه فعالیتشان می‌شود. این اقدام در راستای فتوای علی خامنه‌ای، مبنی بر «حرام بودن دوچرخه‌سواری در مکان‌های عمومی»است.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...