جمشید پیمان: سفره ی ما عجب به آذین است

  اولین سین تو ، سلامتی است
خواهش پول دار و پا پتی است
 
سین  دوّم  سرایی آباد است
در چنین خانه ای دلت شاد است
 
"سرفرازی"ست سین سوّم تو
قسمتَت باد و سهم مردم تو
 
" سادگی " هست چارمین سین ات
صافی و یک دلی ست آیینت
 
سین پنجم  سعادتی جاوید
آرزوی قشنگ ما هر عید
 
ششمین سین، همیشه "سر سبزی"
بیش از اینها برای من ارزی
 
سرنگونیّ ِ شیخِ آدم خوار
"سین هفتم"،بدون شک این بار!
 
"سرنگونی"ست سین اصلی ما
چینش دائمی ،نه فصلی ما
 
سفره ی ما عجب به آذین است
سین امسال ما همین سین است!
 
جمشید پیمان
26 ـ 12 ـ 1398