جمشید پیمان: قدّیس های روزگار واروُنگی

این سِتَـروَن ابرِ اخمو را به‌حالِ خود گذار
خوش بر آن شبنم که با دریا کند همبستری!

تا به ساحل بسته جانت،هم‌نَفَس با ماسه‌ای
عاشقِ دریا نگشته،کی به توفان ره بَری؟

دیده برگیر از خیالت،واقعی تر کن نگاه
سرخ بنما پرچمت را،بگذر از خاکستری

الف: جمهوری اسلامی بزرگترین و دردناک ترین درودغ تاریخ ایران است!
ب: جمهوری اسلامی محصول سادگی ذهن و اندیشه ی مردمی است که گَز نکرده ،پاره کردند!
پ: جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین سیستم جنایت‌کار و ضدّ بشری است که جامه ی دین بر خود پوشانده است!
ت: جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین عامل پس‌رفت و ویرانی کشوری است که مردمش برای پیشرفت و آبادانی انقلاب کردند!
ث : جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین جلّاد آزادی در سرزمینی است که مردمش برای آزادی قیام کردند! در این « نه جمهوری، نه اسلامی، نه جمهوری اسلامی» بازی کردن با کارت سر‌دَم‌دارانش ـــ مثل کارت انتخابات، کارت شعار‌های ضد آمریکایی،اسراییلی، کارت گسترش دامنه نفوذ و عمق استراتژیک، کارت صدور انقلاب، کارت انرژی هسته ای ـــ جز باخت تمام عیار ،نتیجه ای نداشته و ندارد
ج ــ جمهوری اسلامی اکنون کارت ” انتخابات ریاست جمهوری ” تقلبی اش را دست پلید ترین عناصر دست‌پرورده اش داده است تا مردم را یک بار دیگر به پای میز قماری بکشانند که بازنده ای جز مردم و برنده ای جز سران فاسد این نظام ندارد
به آوردن چند نمونه بسنده می شود:
ا ــ مصطفا تاج‌زاده، شریک 42 ساله ی جنایت های جمهوری اسلامی، گفته است: اگر شورای نگهبان کاندیداتوری اش را تایید کند، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند و رای می دهد!
2 ـــ صادق زیبا کلام، منتقد قلابی بخشی از نظام و کسی که سال پیش با صراحت اعلام کرد برای حفظ نظام ( همان حاکمیت جنایت کار آخوندی) اسلحه دست می گیرد و می‌جنگد. این عنصر کلاش در رابطه با انتخابات قلابی ریاست جمهوری ، اول گفت به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمی کند! الان حرفش را پس گرفته و می گوید اگر مصطفا تاج‌زاده تایید بشود، او هم رای می دهد، اگر نه، به هیچ وجه رای نمی دهد!
3 ـ فرخ نگهدار، اکثریتی اسبق و سابق و لاحق، شارلاتان قدیمی، عاشق خمینی و حامی چهل دوساله حاکمیت آخوندی، حرف صادق زیباکلام را تکرار می کند با یک تفاوت اساسی: زیبا کلام می گوید اگر تاج‌زاده تایید نشد، اول صبر می کند ببیند اگر نظر کاندید دیگری به نظر تاج‌ زاده نزدیک باشد به او رای می دهد، در غیر این صورت رای نمی دهد!
4 ـــ یک اکثریتی سینه سوخته ی دیگر به اسم ملیحه محمدی روی آنتن تلویزیون ایران اینترنشنال هوا می رود و حرف های یار غارش فرخ نگهدار را تکرار می کند!
5 ــ احمدی نژاد هم می گوید اگر شورای نگهبان تاییدش نکند ، به هییچ وجه رای نمی دهد و افشاگری می کند….
ملاحظه می کنید، مشکل اساسی این زباله های چندین بار بازیافت شده ی نظام آخوندی، ماهیت و موجودیت نظام فاسد و جنایت‌کار جمهوری اسلامی نیست، بلکه می گویند:
دیگ آش انتخابات قلابی رژیم اگر برای اینها نمی جوشد ، سر سگ در آن بجوشد!
و در باره اصل نظام هم با زبان صریح و غیر صریح، و مستقیم و غیر مستقیم ،می گویند:زنده باد جمهوری اسلامی!

آزادی خواهان ایران و میهن پرستان واقعی ، وارد این بازی زشت و نفرت انگیز نمی شوند!
آزادی خواهان ایران و میهن‌پرستان واقعی، میز دروغ انتخابات این نظام را چپّه می کنند
آزادی خواهان ایران و میهن پرستان واقعی البته که صحنه را خالی نمی کنند و عرصه را برای جولان پادوها و کارچرخانان این نظام باز و بی هزینه نمی گذارند و با حضور در میدان پیکار ، امر سرنگونی تمامیت این نظام ضد بشری را تا دست یافتن به پیروزی، پیش می‌بَرند!

جمشید پیمان،23 ـ 05 ـ 2021