جمشید پیمان: چرا به مؤسسان پنجم ارتش آزادی‌بخش پاسخ مثبت می دهم

ـــ چند روز پیش آقای مسعود رجوی در پیامی ویژه و با اهمیت ” مؤسسان پنجم ارتش آزادی‌بخش ملّی ایران” را اعلام کرد.
ـــ ضرورت اعلام مؤسسان پنجم را باید در تغییر و تحول های سیاسی و اجتماعی در داخل ایران طی چهار سال گذشته و بحران های فزاینده ای که رژیم آخوندی را در خود فرو برده است ، دید!
ـــ برجسته ترین و روشن ترین نشانه های این دگرگونی ها در قیام مردم ایران در سال های نود و شش و نود و هشت در برابر رژیم بود که با کشتار گسترده از سوی حاکمیت جنایت‌کار آخوندی روبه رو شد.
ـــ در جریان این قیام ها خواست و شعار اصلی مردم از مطالبات صنفی به سرنگونی و براندازی تمامیت نظام تبدیل گشت.همچنین یک بار دیگر این امر برجسته شد که در برابر این رژیم خون‌ریز و به غایت بی رحم، شیوه ی مبارزه مسالمت آمیز، شیوه ای است که راه به جایی نمی برد . تشکیل کانون های شورشی ، پاسخ به وضعیتی بود که از جانب حاکمیت آخوندی ، با سرکوب ها، زندانی کردن ها و کشتارهای خیابانی و اعدام ه، نوسازی شد.
ـــ در این سرفصل و پیچ تاریخی، رویارویی آزادی خواهان و رژیم، ارتش آزادی بخش ملی ایران در فرایند تحولاتش مؤسسان پنجم را اعلام و به مردم ایران عرضه کرده است
ـــ من نه عضو سازمان مجاهدین خلق هستم و نه عضو ارتش آزادی بخش ملی ایران. امّا مبارزه ای را که در مجموعه فکری و عملی آنها ، برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک(با پیش شرط ها و ملاحظات مربوط به آن) از چهل سال پیش جریان دارد،هم ضروری و هم درست می دانم .این مبارزه در همه ی ابعاد و تاکتیک های اتخاذی‌اش، از سوی شورای ملی مقاومت نمایندگی می شود.
ـــ از این نقطه است که من به عنوان یک ایرانی مخالف رژیم آخوندی و خواهان براندازی آن و استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، در عرصه ی فراگیر شورای ملی مقاومت؛
سازمان مجاهدین خلق( عضو شورای ملی مقاومت)
همه ی سازمان ها ی سیاسی و صنفی و فرهنگی( عضو شورای ملی مقاومت)
همه ی شخصیت های منفرد ( عضو شورای ملی مقاومت)و ارتش آزادی‌بخش ملی ایران)
را یک جریان به هم پیوسته و منسجم و می بینم و می دانم و تصمیم ها و موضع گیری های آن، ( از جمله اعلام مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخشملی ایران) را مبتنی بر ضرورت های موجود و امری الزامی می شمارم.
ـــ از این منظر، صمیمانه اعتقاد دارم که هر ایرانی آزادیخواه و باورمند به برنامه و عمل شورای ملی مقاومت، بطور واقعی و در عمل عضو مؤسسان پنجم ارتش آزادی‌بخش ملی ایران است و متناسب با توانایی ها و امکاناتش، به توسعه و تعمیق مبارزه‌ی که در این مرحله جریان دارد، همدل و همراه است.
ـــ با این استدلال و در این فرایند، من با اختیار کامل و بر اساس خواست و تصمیمم خودم پیوستنم را به مؤسسان پنجم اعلام می کنم.
به امید سرنگونی هرچه سریع تر و زودتر جمهوری اسلامی و زدوده شدن این لکه ننگ از میهن عزیزمان ایران!
به امید استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه ی اصول و با ملاحظه ی همه ی الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران آزاد!

جمشید پیمان،01 ـ 06 ـ 2021

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: