جمشید پیمان: کِی، کجا و چقدر بگرفتی؟

آن بَبو را ببین چه در سر داشت
دیگران را چو خود بَبو پنداشت

به پناهنده ی سیاسی گفت
بشنو از من اگر چه گویم مفت:

“رو امان نامه گیر از مُلّا
پیش او تا کمر بشو دولّا

“رجوی” را بزن دو صد تهمت
تا که ملّا کند تو را رحمت

دهدت پاس و پول و شیرینی
می کِشد ماله هرکجا ر..ی

سوی ایران تو را کند راهی
راهی ساری و قم و شاهی”!

آن پناهنده در جوابش گفت :
“مفت گفتی ولی نگویی مفت

با پلشتان چه زود گشتی جفت
کِی، کجا و چگونه شورَت خفت؟

جمشید پیمان، 17 ـ 02 ـ 2021

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: