جمهوریخواهان کنترل سنا و کنگره آمریکا را در دست گرفتند

بنا بر گزارهای رسانه های بینالمللی در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا که روز گذشته در این کشور برگزار شد حزب جمهوریخواه که برای کسب اکثریت در مجلس سنا نیازمند کسب 6 کرسی بود توانست با کسب 7 کرسی تعداد کرسی های خود را به 52 کرسی برساند.

جمهوریخواهان توانستند با کشیدن کرسی های ایالت های آرکانزاس،کلرادو،مونتانا،داکوتای جنوبی ، آیوا، ویرجینیایی غربی و کارولینای شمالی از زیر پای سناتورهای دموکرات،در انتخابات میاندوره ای به پیروزی قابل توجهی دست یابند.

یادآوری می‌شود جمهوریخواهان پیشتر در مجلس نمایندگان اکثریت را داشتند و اکنون کنترل سنا را هم به دست گرفتند. رهبر فعلی جمهوریخواهان در سنا میچ مک کانل در ایالت کنتاکی بار دیگر در این ایالت رأی آورد.