جمهوری خواهان آمریکا: ایران غیر هسته ای، حمله نظامی یا تغییر رژیم در ایران

«بنیاد هریتج»، اندیشکده وابسته به جمهوری‌خواهان آمریکا در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، نوشت: «بسیاری از افراد دارنده بهترین ذهن‌ها در مسائل استراتژیک و فیزیک که سالها روی عناصر و پارامترهای توافق هسته‌ای با رژیم ایران بحث کرده‌اند، به ما خواهند گفت که ایران شبیه به هیچ کدام از آن کشورهایی نیست که از برنامه‌های هسته‌ای خود کنار کشیده‌اند».

این اندیشکده با آوردن مثال‌هایی از برنامه هسته‌ای تایوان، کره جنوبی، کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی، عراق و لیبی تحت حکومت معمر قذافی می‌نویسد: «در همه این موارد شاهد یک دوره گذار بوده‌ایم و در مورد لیبی (برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای) شاهد کار درست و مسیر درست بودیم. در این موارد در حالی که ما مشوقهایی دادیم اما مشوقهای ما هرگز دفاعی نبوده است».

«هریتج» سپس به موضوع ایران پرداخته و چنین می‌نویسد: «هیچ یک از این موضوعات درباره رژیم ایران درست نبوده و صدق نمی‌کند. یک نظام ضد غربی از 1979 در قدرت است. اگر درباره این موضوع شک دارید به ویدئوهای شعار “مرگ بر آمریکا” نگاه کنید».

این اندیشکده جمهوری خواهان تاکید می‌کند: «با توجه به رفتار رژیم ایران هیچ پایه و اساسی برای مذاکرات معنادار درباره برنامه هسته‌ای آن وجود ندارد؛ ایران برنامه هسته‌ای خود را فرصت می‌داند و نه مشکل».

در گزارش «بنیاد هریتج» آمده است: «آمریکا و متحدانش نمی‌توانند با دادن رشوه رژیم ایران را به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای اش سوق دهند؛ تنها توافقی که ما اکنون می‌توانیم داشته باشیم، پذیرش آن است که رژیم ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نخواهد کشید».

در پایان گزارش این بنیاد تاکید شده است: «اگر ما خواهان تغییر این وضعیت ناخوشایند باشیم دو گزینه پیش رو داریم: استفاده از تهدید نظامی برای کشاندن مقامات رژیم ایران به میز مذاکره به نحوی جدی و یا ازسرگیری اعمال تحریم‌های سخت با هدف به قدرت رساندن “یک حکومت بهتر”».