جنایات هولناک در شهر اشرف

در طی یک حمله جنایتکارانه توسط نیروهای نظامی عراق به شهر اشرف دهها تن از ساکنان بی دفاع به قتل رسیده و شمار نامعلومی به گروگان گرفته شدند. این واقعه هولناک در حالی صورت گرفته است که توافق چهارگانه در اوت ۲۰۱۲ میان دولت آمریکا، سازمان ملل، دولت عراق و مجاهدین خلق،  امنیت ساکنان اشرف را تضمین کرده بود.

در این میان باید به مسئولیت مارتین کوبلر نماینده پیشین سازمان ملل در عراق و حزب سبزهای آلمان در باره قتل عام های روی داده در اشرف و لیبرتی اشاره کرد. حزب سبزهای ایران از تمامی احزاب سبز در جهان و مجامع حقوق بشری می خواهد که این جنایات علیه بشریت در اشرف را محکموم کرده و امنیت ساکنان لیبرتی را مد نظر قرار دهند. از هموطنان و احزاب و گروههای ایرانی نیز می خواهیم که در همبستگی با ساکنان اشرف و لیبرتی صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.

حزب سبزهای ایران

۱۰ شهریور ۱۳۹۲

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...