جنگلها و مراتع دیل گچساران در حال سوختن

5ed1f67b23a5d_5ed1f67b23a61

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گچساران از ادامه داشتن آتش سوزی جنگلها و مراتع منطقه “دیل” این شهرستان خبر داد.

به نوشته ایسنا، مجید نظری، با بیان اینکه آتش سوزی در منطقه دیل در مناطق تحت مدیریت محیط زیست است، افزود: این آتش سوزی از صبح روز جمعه به ما اطلاع داده شد و همچنان ادامه دارد.

وی اظهارکرد: تشکلهای مردم نهاد، نیروهای مردمی، سپاه، بسیج، منابع طبیعی، محیط زیست، شرکت نفت، جهادکشاورزی، کوهنوردان و اهالی روستاهای گناوه لری و دیل در حال تلاش برای مهار و خاموش کردن آتش سوزی هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: علت اتش سوزی در دست بررسی است و هنوز بصورت دقیق مشخص نیست.

همچنین رمضانی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان گچساران نیز با بیان اینکه منطقه دیل تحت مدیریت منابع طبیعی است، گفت: هم اکنون این منطقه در حال سوختن است .

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی از ساعت 6 صبح روز جمعه آغاز شده افزود: تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی دیروز تا تاریکی شب ادامه داشت اما مهار نشد و همچنان ادامه دارد.

رمضانی با بیان اینکه آتش سوزی هم اکنون در حال گسترش است، اظهارکرد: مردم و نیروهای تلاش دارند که آتش سوزی به منطقه خامی سرایت نکند چراکه منطقه صعب العبور است و نیرو انسانی نمی تواند در آن منطقه کار کند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان گچساران تصریح کرد: علت آتش سوزی انسانی است اما بصورت دقیق مشخص و معلوم نیست.