جنگ روانی علیه ساکنان لیبرتی توسط نیروهای مالکی زمینه ساز حملات بیشتر

نصب دکل بلند با دوربینها و دستگاههای جاسوسی و بلندگوها در لیبرتی توسط نیروهای مالکی

نیروهای عراقی تحت امر مالکی با نصب دوربینها و دستگاههای جاسوسی و بلندگوهای جدید در لیبرتی برای اقدامات سرکوبگرانه و حملات بیشتر علیه مجاهدان لیبرتی زمینه سازی می‌کنند.

چهارشنبه شب ۹بهمن (۲۹ژانویه) یک گروه از نیروهای عراقی به سرکردگی سرگرد جنایتکار، احمد خضیر، یک دکل بلند در ورودی کمپ لیبرتی نصب کردند که در بالای آن بلندگوهای آمریکایی و دوربین و دستگاههای جاسوسی و کنترلی تعبیه شده است.

در روز ۲۰ آبان (۱۱نوامبر ۲۰۱۳) شورای ملی مقاومت در اطلاعیه یی اعلام کرد: در حالیکه دولت عراق از تأمین حداقلهای امنیتی در لیبرتی جلوگیری می‌کند «در نظر دارد به دستور رژیم آخوندی دوربینهای جاسوسی بیشتری را برای شناسایی نقاط تجمع ساکنان در لیبرتی نصب کند، تا در کشتار بعدی تلفات بیشتری بگیرد. در عین حال می‌خواهد این دوربینها را به عنوان تدابیر امنیتی و برای حفاظت از ساکنان به آمریکا و سازمان ملل قالب کند».

در روز ۳مهر (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳) نیز در بازدید نمایندگان آمریکا و ملل متحد از لیبرتی ساکنان نسبت به «فزایش دوربینها و افزایش نیروهای امنیتی عراقی در لیبرتی» هشدار دادند .چیزی که «زمینه سازی برای کشتارهای بعدی است».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰بهمن۱۳۹۲ (۳۰ژانویه ۲۰۱۴)

libertydakal2 libertydakal3

 

Tags: ,

 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...