جنگ گرگها: قاضی ناصر سراج در مراسم تودیع‌اش شرکت نکرد

قاضی ناصر سراج که سال‌ها به عنوان ریاست سازمان بازرسی کل کشور مشغول به کار بود امروز در مراسم تودیع خود حضور نداشت.

محسنی اژه‌ای در رابطه با علت عدم حضور سراج گفت: از اواخر سال ۵۸ تا امروز با آقای سراج به عنوان دو دوست و رفیق بودیم.

اژه‌ای تصریح کرد: به سهم خودم و از سمت ریاست قوه قضائیه کمال تشکر را دارم. اواخر سال ۹۶ ایشان اعلام کرد که فرد دیگری را جایگزین بنده کنید و حتی در سال ۹۷ هم این موضوع را اعلام کردند و در سال ۹۸ هم باز گفتند خود من هم اعتقادم بر این است که غیر از موارد خاص خوب است افراد جابه‌جا شوند. از ایشان خواهش کردم که حضور یابند، اما علت عدم حضور ایشان برای من مشخص نیست. از تجربیات ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه استفاده خواهد شد. افتاب نیوز