جواب مردم غیور اصفهان به ماموران رژیم +فیلم

شهروند شجاع اصفهانی خطاب به مامور نیروی انتظامی که مانع از شادی و آواز خواندن مردم کنار پل خواجو شده است، می گوید: توی خونه میشینیم ۹۹ تا کانال داریم ۱۰۰ تاش آخونده….همراه با کف زدن مردم برای این هموطن معترض