جیغ رژیم از دست فضای مجازی، منشا اصلی تهاجم فرهنگی

منشاء اصلی تهاجم‌های فرهنگی فضای مجازی است

پاسدار اشتری در نشست مجمع نمایندگان رژیم در استان فارس ضمن اعلام بزن و بگیرهای خود در همه زمینه ها در استانهای مختلف از سرکوب و دستگیری مردم بدلیل خود ساخته “ارازل اوباش” تا “تهاجم فرهنگی فضای مجازی” و غیره از نمایندگان مجلس اخوندی خواهان امکانات بیشتر برای سرکوب مردم شد. .

به نوشته رسالت وی ضمن شکایت کاز کمبود نیروی انسانی، تامین اعتبار و غیره گفت: ” ما با کمبودهای زیادی مواجه هستیم. “

وی گفت که ما در تمام استانها در این زمینه دستگیری ارازل اوباش اقدام کرده ایم و در نتیجه لازم است که هزینه‌های جرم در کشور افزایش یابد که از این لحاظ نیز مجلس باید این موضوع را مورد اهتمام ویژه قرار دهد.

پاسدار اشتری در زمینه سرکوب زنان نیز گفت: ” باید جلوی هرگونه بی‌بندوباری در کشور گرفته شود، منشأ اصلی این تهاجم‌های فرهنگی فضای مجازی است و ناجا در این خصوص نیازمند کمک سایر دستگاه‌های مربوطه است.”

وی در پایان با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز ما است، خاطر نشان کرد: “نیروی انتظامی با تمام توان و مقتدرانه در تمامی صحنه‌ها حضور خواهد داشت و از ایجاد بی نظمی در جامعه، جلوگیری می‌کند؛ امیدواریم تا بتوانیم سرباز خوبی برای ولایت باشیم.”