حضور خانم مریم رجوی در کنفرانسی در مجمع ملی فرانسه

شورای ملی مقاومت – خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در کنفرانس تحت عنوان: “سیاست ایران، آزادی گروگان ها، حفاظت از کمپ لیبرتی،” دردر مجمع ملی فرانسه حضور یافت.

این کنفرانس  در سه شنبه شب ، 29 اکتبربرگزار شد.

خانم رجوی سخنران اصلی در این مراسم که با حضور بسیاری از نمایندگان مجلس فرانسه بود.

rajavi-2

rajavi4

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...